Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag Morgen.

Tak for dine to Breve, som jeg modtog nu paa samme Tid. En ny "Sensations-Sag" sætter hele Wien i Bevægelse. En vis Fyrst Ypsylanti har i Forening med sin Frue – en Jøde-Bankiers Datter – i Løbet af ti Aar gjort Kaal paa en 30 Millioner eller saa.

Han er død – og Enken gik nu iforgaars Fallit. Sagen er tilstrækkelig fyldt med Guld og Fyrstetitler til at ville svømme gennem alle europæiske Blade.

Vil du takke Dr. Ed. B. for Brevet til Lewinsky.

Herman.

Jeg beder dig under to Korsbaand sende mig "Polit" fra den første til nu – vil du? Og husk "Fædra " hos Poul.