Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Wien. Universitätsstrasse 4. IX Bezirk.

(Parterre)

Det kunde tænkes, at et almindeligt Brev ikke havde naaet Eder. Jeg vil derfor skrive endnu en Gang. Den Dag, da jeg trods alle mine Anstrængelser maa opgive Kampen og bogstavelig her ligger paa Gaden ‒ hvor man i civiliserede Lande ikke tør ligge ‒ vil det jo ikke gaa sporløst hen. Man vil den Dag, da Herman Bang bukker under for disse siste Ulykker spørge ‒ og offenligt spørge ‒: havde dette Menneske da slet ingen Slægt?

Som det var at vente, er jeg ikke mer i Hotellet. Et Svar vil endnu kunne træffe mig her, hvor jeg har fundet Rum for en Uge. Jeg vilde kunne faa Arbeide og Stilling her; men hvorledes skal jeg leve indtil da?

Jeg skal nu ikke falde til Byrde med flere Breve.

Herman.