Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Peter.

Her en Studie. Tryk den, om du mener, den kan bruges og sig, at den var forsinket eller sligt. Hvis du finder den for daarlig – da kassér den. Jeg stoler meget mer paa dig end paa mig selv. En enkelt Pudsighed tror jeg, der er.

Din

Herman.