Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Endelig, min Ven, sender jeg dig et Manuskript uden Angst. Jeg er end ikke angst for, hvordan det vil tage sig ud i »Politiken«. Hvis det ikke tager sig ud, er det mig ligegyldigt.

Du skulde læse denne Bog – som i Paris hver Kokkepige taler om, hvad der ikke forhindrer, at hun om Natten med Gaardskarlen arbeider, som om der var udsat en Præmie for Tvillinger.

Bogen rammer dybt.

Ret i Enkeltord, hvad du vil. Sæt den paa snarest .

Har Edvard B. omtalt Bogen, da giv Manuskriptet til Neergaard. Fortsættelsen om den anden Roman kommer om nogle Dage. Jeg har været meget syg.

Din

Herman