Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Wien. Søndag.

Min kære, gode Kammerraad.

Hvad De har gaaet igennem og for min Skyld. Jeg haaber, De siden skal have Glæden af mig derfor.

Nu sendes mig Penge fra Skandinavien. Saa vi lader de 40 # vente til den første. Naar vi ogsaa faar Regnskab fra Levysohn.

Hermed det »indiskrete Brev« ‒ som han ikke maa faa før IV er trykt .

Brevet til ham sender jeg, at De kan tage det med, naar De bringer dette.

Mer i morgen.

Deres

H.B.