Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Søndag.

Kære Jules.

Jeg sender indlagt II af »Hendes Høihed«. »And.« har nu sikkert to Ark. I et Brev til ham har jeg ‒ for at kunne overhovedet fortsætte ‒ bedet om Betaling for disse to Ark ↄ: 60 Kroner og har bedet ham fremtidig hver Uge at afsende for modtaget Manuskript ‒ i Ugens Løb af mig afleveret Mnsk: ‒ 30 Kroner pr. Ark à Conto. Ellers gaar jeg jo til Grunde.

Jeg beder dig nu understøtte min Anmodning. Skér det ikke, kan jeg ikke begynde paa »Bernhard Hoff« ‒ vel ikke en Gang faa denne Samling endt.

Jeg vil jo ikke Forskud. Kun en à Conto paa afleveret Manuskript ‒ for at kunne skrive videre.

Jeg har slet intet. Intet

Saa afsend strax de 60 Kroner for dette Manuskript og det forrige »Høihed«.

Min Ven ‒ jeg lever af Kaffe og tørt Hvedebrød. Det skal du ikke sige Schou. Ti mit Forlangende er kun retfærdigt og behøver intet Kryderi.

Altsaa: Penge afsendt hver Uge (30 Kr. for Arket) for det i Ugens Løb modtagne Manuskript. For de rigelige (hvad tilovers er gaar af paa det knappe i de forrige) to Ark »Høihed« afsendes 60 Kr. Mer da.

NB. Gør ham vis, at han nu ‒ med dette ‒ har to Ark af »Høiheden«.

Jeg vil meget gerne hastigst gøre Bogen færdig, men kan det kun om jeg betales à Conto for Ugens Arbeide. Hvormeget jeg har sendt i Ugen, kan Schou afgøre i Forening med dig.

Hils din Hustru.

I Renngasse var jeg.

Men ‒ kære Julius ‒ faa nu en Gang for alle Sagen ordnet saaledes. Jeg venter nu paa Schous Svar, før jeg træffer meget afgørende Bestemmelser. Han maa gøre mig det muligt at leve. Send strax de 60 Kroner.

Din Herman.