Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Alsbachstrasse 1. Mezzanin. Thür 5.

Hernals. Wien.

Kære Julius.

Jeg vil befri dig for at sige dig, hvad jeg har lidt og endnu lider. Hvor jeg boer ‒ i Fattigkvarteret ‒ og at jeg dog har haft Kraft og Mod til at skrive videre.

Disse to Kapitler er vel et Ark. Lad Schou honorere dette ene Ark med 45 Kroner. Det er jo Slutningen. Og sende Pengene strax til din lidt efter lidt en Smule haardt hjemsøgte

Herman.

Jeg skriver nu den lange Fortale (et Ark) og begynder saa paa den siste. Naar faaes Korrekturer?? Det er mig vigtigt at »Høiheden« dog nu sættes, at der kan oversættes til tysk, og jeg kan faa lidt Penge der. Jeg afsendte Korrekturerne for tolv-fjorten Dage siden, saa man skulde synes, at en anden Kr: kunde faaes. Jeg maa have den i to Exemplarer.