Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Kære Jules.

Hermed Forordet. Du vil læse det om »Fyrste-Kasten« med Forbauselse og maaske en Smule Beundring. Den fuldkomne Oprigtighed er altid lidt beundringsværdig.

Dette er det tætteste Manuskript jeg endnu har afleveret og sikkert et Ark. Lad Andreas S. sende mig Pengene ‒ de 30 Kr. ‒ efter Modtagelsen.

Dernæst tre Punkter: 1) »Ved Veien« bliver antagelig otte Ark. Skal da Andreas Schou for alle de nitten Ark, Bogen med Forord vilde blive, have 20 Kr. pr: Ark? Eller var det ikke rimeligere, om han efter det trykte tiende Ark kun beholdt 10 Kroner pr: Ark? Og jeg 40? Finder du dette ubilligt?

2) Sørg dernæst for, at jeg faar Aftryk af »Hendes Høihed«. Det er mig meget vigtigt vil du kunne forstaa. Schorer vil saa gerne have Oversættelsen for at have Tid til at illustrere den.

3) Indlagte Brev idag modtaget fra Andreasen. Du sér hans Trusler. Han vil have Anvisninger paa »Politiken«. Men baade Andel i Honorar hos Schou og hele Grøden fra »Politiken« ‒ en tarvelig Grød ‒ er det dog umuligt at tilstaa. Gaa dog til ham, kære Julius, og vis ham Bog-Aftrykket, at han tror os.

Og skriv mig om disse tre Ting et lille Brev og intet Brevkort.

Lad ‒ om Pengene for det siste Ark ikke er afsendt, dem blive slaaet sammen med disse for Forordet. Er de forrige sendt: afsend dog strax for Forordet. Ti jeg skriver i denne Tid kun paa min Bog og maa leve deraf fra Dag til Dag.

Jeg haaber at faa »Fra Veien« færdig paa tre Uger for strax at tage fat paa »Bernhard Hoff«. Naar tænker Schou at sende »I Krogene« ud?

Hils Din Hustru saa mange Gange fra Din

Herman.