Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Torsdag.

Kære Kammerraad.

Ved Kaffen forleden fortalte Franzós dette. Det vil være let at afsætte til hvert liberalt Blad.

Det er Brøndsted, som menes fra Petersborg.

Andreas Schou meddeler mig idag, at han skal sende mig Penge, saasnart »Hendes Høiheds« siste Linie er skrevet. Det kan vel ske nu. Men for at jeg kan holde Ventetiden ud, kære Kammerraad, saa send mig de tredive Mark og strax. De sér dog, hvormeget jeg arbeider for igen at komme »op« efter Sygdommen.

Imorgen faar De atter Manuskript.

Deres

H. de B.

Jeg tror Hirsch vilde være glad ved dette.

Send Pengene.