Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag Aften.

Tak, kære Kammerraad. Pengene fik jeg først igaar morges. Alt er mærkeligt her i Wien.

Ja ‒ »Hendes Høihed« bliver meget stor. Jeg har været saa dum ‒ for at blive betalt, hvad jeg dog ikke er blevet ‒ at sende Manuskript hjem efterhaanden. De maa derfor oversætte efter det første Korrekturark. Fare er der ikke, da Bogen trykkes nu trykkes, men først udkommer i August. Den bliver i Bogen fem Ark (»Officérs-Sønnen« er to)

»Glemt II« sender jeg imorgen. »Indiskret Brev« kom da ikke paa. Vel altsaa næste Gang.

At De endnu intet har strøget i »Fædra« glæder Forfatteren ‒ men De mente det jo dog nødvendigt, kære »Raad«? Er det nødvendigt (af praktiske Hensyn), da stryg ubarmhjertigt.

Tak fordi De sender mig Manuskripterne saa hurtigt.

Hils Deres Hustru. Hvor tager De hen i Sommer?

Deres Ven

H. de B.