Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Wien Mandag.

Kære Kammerraad.

Hermed tre Ark af »Hendes Høihed«. Der er saa 2½ to ½ Ark tilbage. Ja, kære Raad ‒ Fortællingen maa være lang, da det er Skildringen af visse Menneskers Vaner.

Jeg sender samtidig en Skitse: »Sné« ‒ som jeg selv finder meget god. Den kan jo gives Hirsch, som vel nu er langt inde i Vinteren.

De har intet skrevet mig om Sammenkomsten med Schorer. Jeg har fire Dage levet af to Æg, Melange og Hvedebrød. Min danske Forlægger er paa Landet.

De har vel ikke noget, saa jeg kunde faa et Forskud paa »Hendes Høihed«? Alt er velkomment. Jeg gaar meget snart ‒ saasnart jeg kan ‒ herfra. Nu truer ogsaa Koleraen. Jeg havde haabet, at »H.H.« kunde være færdig i denne Maaned, saa vi kunde have haft Pengene. Men vi haaber ‒ og Trykkeren i København »raa'er«.

Adieu, kære Raad, og hils Deres Kone. Det er dog slemt, at ogsaa De skal sidde den ganske Sommer der i den store By.

Deres Ven

H. de B

Herold skrev mig til, at Schorer ønskede humoristiske Ting ‒ naa, »H.H.« er jo saa halvt om halvt »humoristisk«.

Har De nogle Mark, da send dem.