Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Kammerraad.

Den hele forrige Uge gik med at skrive om den stakkels Kong Ludvig. Hermed »To Momenter«. Korrektur-Arkene haaber jeg, De har faaet af »H.Høihed«.

Jeg skifter idag Bopæl. Da man til Dato ikke har sendt mig noget af min Fortjeneste for forrige Maaned, blev jeg igaar sagt op til idag.

Jeg har intet og véd derfor ikke, hvor jeg skal tage hen. Send mig ‒ er det aldrig saa lidt ‒ under min gamle Adresse (Universitätsstrasse) strax efter Modtagelsen af dette. Jeg vilde have skrevet Fortalen til »Hendes Høihed« idag, men jeg er for ophidset. Jeg sender den snarest. Jeg saa »The Angelo Troupe« i »Lesehalle«.

Send mig for Guds Skyld 40-50 Mark, kære Raad.

Deres Ven

H. de B.

»Momenterne« skal De give Hirsch samtidig med de første Ark af »Hendes Høihed«.

Hvem har: »Lille Mouche«?

»Fædra«??

Adresse for Svar: Universitätsstrasse 4.