Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Tirsdag.

Kære Peter.

Du maa ikke blive vred – men det er rént forfærdeligt. I otte Dage havde jeg været syg – og da jeg nu fik Pengene – de 100 Gylden – tog Doktor og Værtinde det hele – og sagde mig op med det samme til Flytning i næste Uge: nu havde hun jo faaet sit!

Jeg skriver nu igen Dag og Nat paa "Høiheden" men Schou giver intet, før den er færdig. Jeg har bogstavelig intet. Vil du gøre mig den Tjeneste at gaa ud til Salomon i Nørrefarimagsgade 62 og sige ham, at du skulde tage 50 Kroner af, af mit "Politik" Honorar den første – men Pengene maatte sendes mig strax, at jeg dog kan faa en ny Leilighed.

Du har vel dette Brev Torsdag – saa gør det strax – Lørdag er det den femtende, hvor jeg egenlig skulde jages ud – men jeg har faaet Opsættelse. Men Pengene maa jeg have her Søndag –

Din

Herman

Jeg er halvt forrykt.

Overtal endelig Jøden – men faa selv Pengene af ham og send dem, at man er sikker paa, at det sker.