Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag.

Kære Kammerraad.

Tusind Tak for de femti Mark. Og opfat det ikke, kære Raad, som en Uforskammethed, naar jeg spørger Dem, om det var Dem muligt at give 30 Mark for »min gamle Kammerat«. Jeg er meget slet i mit Hoved, og om jeg fik dise tyve Gylden til det, jeg har, kunde jeg maaske vove Reisen til Bøhmen nu paa Tirsdag. Bliv ikke vred, fordi jeg beder Dem ‒ hvis De kan, send mig de tredive, saa jeg har dem Tirsdag Morgen.

»Lille Mouche« stod forleden i »Illustreret« og gjorde megen Lykke. Kommer den i »Echo«?

Mandag Aften sender jeg Mnsk. til »Montagsblatt«.

Deres H.B.