Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Torsdag.

Kære Jules.

Jeg hører intet fra nogen. Rimeligvis holder Politiet mine Breve tilbage. Jeg er her under streng Opsigt og tages for socialistisk Agitator, som lever af et hemmeligt Fond!

Hermed 1½ Ark. Med det sist sendte regner vi det for to Ark ‒ send strax disse Penge. Jeg har ikke flere, kan du forstaa. Og lad Schou paa Bagsiden af Postanvisningen skrive paa tysk: For Ark det og det af Novellerne ‒ 75 Kroner.

Du har dette Lørdag. Lad Pengene sendes strax, da de holdes tilbage her saa længe. De maa afsendes Lørdag.

Jeg skriver og skriver nu, saa jeg kan sende Manuskript hver anden Dag.

Jeg har intet modtaget.

Ikke Aftryk.

Ikke Korrekturer.

Ikke Psalmebog.

Ikke Breve.

Intet.

Min Adresse ‒ (nøie at skrive):

Herman de Bang.

Balbingasse 192 I

(Weinberge.) Prag.

Balbingasse.

Hils din Kone og svar strax.

Din Herman.

Altsaa det sist sendte + dette = 2 Ark = 75 Kroner ‒ strax at sende.