Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Torsdag.

Min Ven.

Dette har taget mig lang Tid, da »Scenen« skulde skiftes. Men den siste Halvdel deraf er saa ogsaa noget af det bedste det er blevet mig givet at skrive. N'est-ce-pas?

Send det strax til Schou, at han ikke tager Lejligheden iagt til at skyde en Uge over med Pengene. Ti 25 fl. om Ugen med mit Slid ‒ da er der intet at give bort!

Hils din Kone og Børn.

Din Herman.

VII's maa med igen:

ti da døde vore Fædres Danmark.