Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Mandag.

Kære Jules.

Tak for to Breve.

Ret i Fortalen som du vil. En i en Fortale udtalt Privatmening skal ikke støde nogen.

Mest interesserer mig Ordene: de, du endnu har trods al Bagvaskelse. Er man endnu ikke træt af at »pynte paa mig«. Hvad betyder dine Ord? Lever jeg nu ikke saa fjernt og saa stille, at man end slet ikke kan finde mig? Jeg ligger jo ikke mere som den glemte Top paa Veien, hvilken hver Veifarende kan pidske til.

Regnskabet er godkendt.

For min Part altsaa ‒ 730.

Hvoraf naar du modtager dette, vel allerede afsendt ‒ 180.

Andreasen skal da have ‒ ‒ ‒ 480.

(mer faar han ikke, naar Schou tager 400) i alt ‒ 300

730 ‒ 480 er altsaa endnu tilbage til mig [efter at du har betalt Andreasen og jeg har faaet de alt afsendte 180] = 250.

Da det ganske sikkert bliver 26½ Ark, bliver det endnu 40 til for det Halvark; ialt = 290.

»Krogen«, kære Ven, skal du faa. Men mit Hoved var ikke til noget godt. Og slet vilde jeg ikke sende. Fra Tysklands illustrerede Blade strømmer nu Bestillingerne ind. Om du tror det gavnligt ‒ da benyt, som du vil, mit Navn i dine Kvartalsannoncer.

Tusind Hilsener.

Din Herman.

2080

‒ modtaget 950

Rest 1130

Schou 400

730.

deraf: Andreasen ialt 300

allerede afsendt 180

480

Rest 250 + Overskud fra hvad det bliver mer end 26 Ark

Disse 250 med Plusset beder jeg dig sende saasnart det fast kan sés (i Korr:) hvormeget det bestemt er.