Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag.

Tak, min Ven, for Korrekturerne. Nu fik jeg til en Afveksling et Par af dem to Gange.

Hermed Slutningen af V.

Andreas sendte mig idag for to Ark atter 80 Mark. For de siste to fik jeg ogsaa 80 Mark ‒ hvilket for hver Gang er otte Mark for lidt.

Dette Ark har akkurat taget mig en Uge. Jeg lever i evig Forfølgelse og maa have Penge i Baghaanden. Jeg beder dig derfor lade ham for dette Ark sende 40 Kr. + 8 Mark + 8 Mark ↄ: 16 Mark + 44 Mark, hvilket er 60 Mark strax. Det er dog for dumt nu at tinge med mig, hvor han om en halv Snes Dage skal gøre Regnskabet op. Og at jeg med Manusk regner rigtigt, viser sig deri, at jeg af V: V: har haft 8 ‒ otte ‒ Ark; og I har yderligere ‒ foruden dette ‒ omtrent tre Ark.

Tilbage er nu VI-VII ↄ: 4 Ark, som jeg skikker snarest ↄ: inden første September.

Men lad nu Andreas strax sende 60 Mark. Intet irriterer mig som denne Afknapning. I fem Dage har jeg for at samle sig og skrive ikke været udenfor en Dør.

Din Herman