Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag.

Kære Greibe.

De maa tro, at jeg længst havde sendt noget, om ikke det østrigske Politi havde holdt mig paa en uafladelig Feltfod, jaget mig som et galt Menneske ‒ saa jeg har været nær ved undertiden at frygte for min Forstand. Indtægten af min Bog tilhører mest Københavns Aagerkarle. Og jeg har kun for Artikler. Hvad »Politiken« trykker ‒ sér De.

Naar dette ærede Blad kommer saa vidt at sende mig den Halvdel af Honorar for Sept. som tilkommer mig ‒ det øvrige er Afdrag! ‒ skal jeg sende ti Gylden. Jeg maa sende det saadan, og første Sending senest Mandag.

Deres Ven

H de B.