Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Tirsdag.

Kære Kammerraad.

Tak for Pengene. Men skrive til mig gør De ikke, og det sætter mig i stor Angst.

Gesandten skrev mig, at Grunden til Undersøgelserne imod mig var, at »Artiklen« ‒ den græsselige ‒ havde staaet at læse i et Socialistblad.

Hirsch sendte mig imorges et elskværdigt Brev med et Billede og bad om Tekst. Jeg skriver den imorgen og sender den.

Han taler om »min Roman, som han nu vil begynde at læse«.

Er det »Fædra«?

De har altsaa ikke faaet Forlægger? Ogsaa det ængster mig meget.

Og alle de smaa Ting? »Mouche« ‒ »Steindl« ‒ »Sné« ‒ ?

Jeg kan ikke faa Slutningen af »Hendes Høihed«. Jeg beder og beder derom.

Skriv dog til mig.

Deres

Herman B.