Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Søndag.

Kære Ven.

Jeg sender hermed første Halvdel af Kapitel VI. Jeg vilde have ventet og imorgen tidlig have sendt det hele. Men det er mig umuligt, da Schou trods mine Anmodninger ikke har sendt Penge for det sist afsendte Manuskript. Kære Julius ‒ bestandig halvt bevogtet, kvalt af Angst, arbeider jeg otte Timer daglig paa denne Novelle ‒ ved Hjælp af en Blanding af Cognac, Champagne og Vand. Jeg kan ikke andet for ikke at falde sammen. Lægen erklærede mig, at jeg naar Bogen var færdig, maatte bruge en Vandkur ‒ tre Uger.

Men det er Uret af Schou af bart Pedanteri ikke at bringe de arme Gylden hen paa Posten. Lad det nu ské. Ti jeg maa jo bruge meget. Skriver kun paa Bogen.

Send nu strax, at jeg paa en Gang kan sende alt det siste. Siste Del af VI og VII. For at ogsaa »Afregning« kan komme og Andreasen blive betalt. Penge maa sendes strax ‒ ti jeg har ikke meget mer og har til den første næste ingen anden Indtægt.

Det er 8 + 8 Mark fra de forforrige Gange ‒ 16 Mark.

Manuskript afsendt 24.8. 44 Mark

Manuskript afsendt idag (Søndag.) 40 Mark

100 Mark.

Lad ham nu sende det, at vi kan blive færdig. Hilsener fra

Din Herman.

Af »Unge Piger«, som Schorer har trykt ‒ det danske Manuskript har du ‒ gaar en Oversættelse fra tysk uden Forfatternavn gennem norske Blade.

Mandag.

Kære Julius. Da Posten var lukket igaar sender jeg idag det til, som jeg fik skrevet iaftes og tilmorgen. Nu kan der for dette Manuskript sendes 60 Mark altsaa:

‒ Mark 120.

Lad det nu sendes. Jeg har virkelig intet at betale med den første. Og I sér jo dog, hvormeget det fylder. Pengene maa nu sendes strax.

Jeg modtog imorges Korrektur paa Ark 20, som hermed returneres (til Schou)

Men jeg har ikke haft Korrektur paa Ark 19 ↄ: paa hele Kapitel IV (Kulminationskapitlet); jeg maa, kære Ven, have denne Korrektur; det vigtige Kapitel kan ikke trykkes, før jeg har sét det. Lad det afsendes strax, samtidig med Pengene. Jeg har af Ark 19 kun haft den siste Stump af Skovturen, som du husker.

Lad Schou nu ikke prutte med mig denne Gang.

Din Herman

Men strax maa de sendes, da har jeg dem idetmindste den tredie.