Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Onsdag Aften.

Jeg fik i Lørdags Brev fra Schou, kære Julius, at han vilde sende Penge Mandag. det har han ikke gjort ‒ saa havde jeg dem nu. Det er en Uret, naar jeg er saa syg da ikke at sende Pengene strax og præcis. Jeg lider saa meget derunder. Jeg skriver nu fra syv Morgen og kun paa Bogen. Men saa kunde han da ogsaa gerne sende mig Pengene. Jeg har kun 10 Gylden, og det er idag den første.

Jeg sendte Manuskript ‒ d. 24

Jeg sendte Manuskript ‒ d. 30.

Lad nu strax Penge blive sendt, at jeg dog i Fred kan skrive det siste Kapitel. Jeg sover ikke om Natten og sér ud som Døden. Men saa maa jeg dog i det mindste have Pengene.

Hvis Penge for Sendingen fra 24 er afsendt, da lad strax Penge sende for 30 + dette hvilket mindst er 90 Kroner. I maa dog indrømme, at det nu er ligegyldigt for Schou, om han betaler en Dag før eller senere.

Og af »Politiken« har jeg denne Maaned slet ingen Indtægt.

Herman.