Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Søndag Aften.

Jeg skrev idag, min Ven, seks-syv Timer paa din »Glemte«. Og saa blev jeg saa tungsindig, at disse »Regndryp« løsnede sig af Skyerne ‒ en Dag, naar en af de »Halvspalter«, som er Redaktørers Fortvivlelse, staar tom ‒ kan de maaske falde videre paa dine Abonnenters Næsetip.

Din Herman.