Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag Mandag.

Hermed, kære Redaktør, sender jeg »Meiningerne« tilbage ‒ bedende om et Aftryk af anden Korrektur, ikke for at rette deri, men for at benytte det til Oversættelsen til tysk, hvor Artiklen skal frem i »Die Nation«. Det har været mig nødvendigt at tilføie i det siste Afsnit, som jeg nu saa var langt fra paa Høide med det øvrige, saameget som vel en Kvart Side. Da det føies ind mellem de forskellige Stykker, er det ikke saa besværligt. Men pas paa, det kommer rigtigt ind.

Og det var nødvendigt for at Afslutningen af Udviklingen kunde blive ligeligere i Værd med Udviklingen selv. Jeg haaber, at have sagt i Artiklen et og andet, som selv E.B. (han holder saa meget af, naar jeg skriver om Teater) maa finde ret sandt.

Min nye Bogs store Fortælling erklæres af de forskelligste Dommere for mit bedste Arbeide. De siger, den har alle »excentriske Novellers« tekniske Fortrin og saa foregaar hjemme og ikke har nogen ‒ »Franz Pander«. Selv haaber jeg, at de Godtfolk Ret maatte »hafve« .

De vilde gøre mig en stor Glæde, kære Neergaard, om jeg i »Tilskueren« maatte anmelde de Debutarbeider ‒ af Laurids Bruun, Stuckenberg o:s:v: ‒ som udkommer nu. Bøgerne kunde dog saa nemt sendes mig under Korsbaand. Og De véd, hvor gerne og hvor forstaaende jeg anmelder just unge Bøger.

Og saa var det da ogsaa et Slags svagt Baand mellem mig og de ‒ som kommer. Det var en Gang mit største Haab at kunne gøre meget mer for disse Unge.

Men ‒ enfin ‒ maaske er det allerede en Aftale, at en anden, som er mer »dans le mouvement«, skal anmelde Bøgerne. Og i hvert Fald: je resterai sans rancune.

Jeg kender i Virkeligheden ikke »Tilskuerens« Betalingsskala. Sér nu, at »Meiningerne« jo er et »ganske« Ark. Har jeg saaledes noget til Gode mer end de 60 Kroner ‒ Gud give det! ‒ da send mig det, bedste Neergaard, efter Modtagelsen af dette. Penge er altid som Himlens Manna for en landflygtig.

Og svar mig om Bøgerne. Det kunde jo være for Decemberheftet. Og Esmanns Stykker kunde gaa med som Bøger ‒ n'est-ce-pas?

Deres hengivne

Herman B.

Weinberge.

Prag.

Balbingasse 192.