Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag.

Tusind Tak, kære Jules, for dit Kort med Pengene fra »Illustreret«.

Men min »Situation« bedrer de rigtignok ikke.

»Politiken« ‒ 29 Gylden!

»Ill« ‒ 15 Gylden

44 fl Maanedsindtægt

Hvor er Madam »Erdmann«? Og Aftryk?

Kan du tage »Danserinden« nu, og saasnart den er trykt, lade Expeditionen sende mig Pengene, da gør det.

Og fremfor alt maa Schou sende mig Pengene Arkvis. Ellers kommer vi atter ud i Ørkenen, hvor jeg intet kan arbeide. Lørdag sender jeg Resten af I Capitel. Men Pengene for det første, maa du sørge for, at Schou sender senest strax efter Modtagelsen af dette, hvis de ikke er sendte. For du har da faaet Manuskriptet? Alt ængster mig og gør mig urolig.

Altsaa: tryk snarest »Danserinden« for Pengenes Skyld.

Madam Erdmann. Hvor skal den hen? Aftryk.

Schou. Som maa sende Penge for det alt modtagne Mskrpt. Og fremdeles Arkvis.

Mit Hoved er tungt af Forhaabninger, man har slaaet for Panden; Bekymringer; og Artikler, som maa skrives. Er mit Liv et Liv.

Din Herman.