Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag Onsdag.

Kære Ven.

Tak, tusind Tak for dit Brev. Det lettede en Stén fra mit Hjerte.

Hermed: »Mæt os«. Hvis Forlagsbureauet vilde lade denne Artikel være sig Anledning til at udsende et »Hungerhefte«, hvis Indtægt tilfaldt de Nødlidende ‒ Pris for Abonnenterne 35 Øre ‒ melder jeg mig strax til Tjeneste og forpligter mig til at skrive fire Spalter, og sikkert vilde alle »Stjernens« Medarbejdere gøre det samme.

Naar der da kun var Udgifter til Papir og Tryk, blev der altid noget til Bespisningsforeningerne. Lie og Bjørnson gav sikkert en lille Bidragsskærv.... Men maaske gaar det ikke. Jeg er, som sagt, parat. Heftet kunde hedde: »Vintren 87«. Og annonceres i det Numer ‒ eller i et andet! ‒ hvor »Mæt os« var trykt.....

Du kender jo Fr: Bajer. Kan du ikke bede ham, naar han skriver igen i »die Nation«, da at indflette en Frase om min bestandige Bladagitation for Venskab og Fred med Tyskland.

Mange Hilsener.

Din Herman.