Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag.

Jeg er saa nervøs, kære Redaktør Neergaard, at hvert Brev, paa hvilket jeg venter, gør mig nervøs til Fortumlelse.

Har De faaet Korrekturen? Er Slutningen rettet efter mit Ønske? Det har hindret mig fra at sove inat.

To Ord vilde berolige mig. Maaske har ogsaa min Bøn om Bøgerne forekommet Dem paatrængende. Jeg fremkom kun med den, fordi man mener, at »Ved Veien« vil blive en virkelig Sukcès, og saa tænkte jeg, at min Kritik af de Unges Bøger kunde gaa saa godt som en andens. Om et Aftryk af »Meiningerne« beder jeg.

Deres hengivne

H. de B.

Balbingasse 192.

Weinberge.

Prag.