Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag.

Jeg sender Dem nu, kære Fru Ferslew, denne Bog. Maatte De i »Ved Veien« finde nogle af de gode Egenskaber, som lod Mennesket, der skrev den, finde i Deres milde Hjerte Tilgivelse for saamange Feil. Om De gennem Hr. Bierring vilde sige mig, hvad De synes om denne Fortælling ‒ V.V. ‒ vilde De meget glæde mig.

Jeg beder Dem hilse Hr. Ferslew med en Tak for Dagene i Wien. Tung Tid fulgte efter dem. Og Dem beder jeg bevare en Krog i Deres Erindring for

Deres altid taknemlig hengivne

Herman B.

Om i Deres Kreds en og anden venligt skulde huske mig ‒ beder jeg bringe dem en Hilsen.