Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag.

Kære Peter.

Bliv ikke vred over, at jeg endnu en Gang indskærper dig, at mit Navn aldrig sættes under Politik. En for os alle penibel udvisning kan være den umiddelbare Følge.

Denne Artikel vil – tagen strax – gøre Europa-Runde!!!

Jeg modtog idag fra Forlæggeren et Hefte af – – Norden. Mon den Mand har skammet sig et Sekund, da han sendte mig dette Hefte?

Naar du en Gang skriver min Historie, da glem ikke at fortælle, at jeg, som har samlet Sverig sammen med os andre efter første fattig Evne; som i "Nationaltidende" førte de Unge Svenske ind i Danmark, som knap kunde finde Forlag i Sverig; som har bereist det hele Norden og – skrevet Indbydelserne til et Foretagende, Bojesen aldrig har nægtet var min Idé – – at jeg ikke turde findes paa den berømte "Skaal", hvor saa betydelige, for nordisk Aandsliv saa afgørende Navne findes, at Gud maaske kender dem, jeg ikke. Idag har jeg tænkt en Smule paa alt dette. Imorgen har jeg begravet det. Men til Schorer kan jeg dog – som lovet – ikke godt sende det Hefte. Han vilde dog faa et falsk Begreb om, hvad min Ungdom har betydet i Danmark og Norden.

Enfin – mon cher – man vil ikke saa let slette ud af Literaturhistorien: HaabløseFædra – Ved Veien – som man har arrangeret mig ud af dette "Salatfad". Og hvad har jeg vel at sige, naar Strindberg ikke er der. Gode Gud – en saadan Feighed – – en saadan Dumhed.

Herman