Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag.

November.9.86.

Kære Dr. Brandes.

Jeg vil ikke forholde Dem dette Brev, som jeg efter tre Maaneders Venten idag modtog fra Lewinsky. Det er nu min Agt at indsende Stykket ‒ eller rettere lade Oversætteren gøre det, ti mit Navn er slet ikke knyttet til Stykket ‒ til Berlins »Deutsches Theater«. I alle Fald vil jeg ikke opgive Haabet om, at der kan findes den modige Direktør, som spiller Stykket. Til »den unge Scene« i Augsburg er det indsendt ‒ men hidtil intet Svar.

Naturligvis kunde Deres Broder vel finde et Teater, hvor hans Navn kunde forskaffe en »Første-Opførelse« ‒ men jeg vilde ikke ønske, at isaafald jeg havde Oversættelsen i Hænde ‒ Oversættelsen selv bærer jo et andet Navn, en andens ‒ ti jeg vil ikke tillade blot Skinnet af, at jeg saaledes gennem en Bagdør skulde ville trænge ind i Ly af et fremmed Navn. Ikke det er det, som har ladet mig søge at faa Stykket frem paa tysk.

Forhaabentlig ‒ som sagt ‒ findes en Direktør. Der er vel en trehundrede Hof- og Stadteatre, hvor man i dette Land træder dramatiske Forfatteres Tanker flade.

Deres forbundne

Herman B.

Giv siden Nansen L's Brev. Han samler paa Breve.