Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag.

Kære Neergaard.

Tak for Aftrykkene og Pengene. Jeg haaber da, at De nu er restitueret og vel igen.

Hermed Artiklen om Stuckenbergs Bog: Den er bleven til »Ungdom« ‒ en hel Artikel. Forhaabenlig vil denne ‒ for første Gang i saa lange Tider ‒ aktuelle Artikel være gavnlig (for Forlæggeren i alle Fald) og udtrykke ogsaa noget af Deres Tanker. Ialfald tror jeg det.

Om der skrives om min Bog ↄ: om »Ved Veien« i »Tilskueren«, vilde det glæde mig at sé et Aftryk. Høiligt glad jeg ved at sé i »Dagbladet«, at jeg maaske en Gang kan udvikle mig til at blive »en læselig Forfatter«.

Vil De sende mig efter Modtagelsen heraf Honoraret i Form af 60 Kroner (Artiklen er saa stor som »Meiningerne«), da vil jeg meget takke Dem. Jeg maa altid skrive den ene Dag for at leve den næste.

Lev vel. Og hils, om nogen på Deres Vei skulde bryde sig om en Hilsen fra

Deres hengivne

Herman B.