Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Lørdag. 20.11.86.

Kære Kammerraad.

Takker saa meget for de tyve Mark ‒ saameget mere, kære »Gamle Raad« som jeg finder, at vor »Geschäft« gaar ret elendigt.

Fra Hirsch fik jeg et Brevkort: at han desværre ikke kunde anvende den »særdeles originelle« Skitse »Danserinden«. Jeg ved, »beim Himmel«, ikke hvad for Smag denne Hirsch har. Alt skidt kan han tage, og det gode refuserer han.

Jeg afsender hermed:

»Ihre Hoheit« og

»Wiener Gesellschaft.

Jeg har ikke ramponeret de to Blade af »Høiheden«.

»Wiener-Selskab« kan ikke ændres. Det maatte da helt skrives om. Manden, Brevskriverindens Mand, er »Første Gesandtskabs-Sekretær«. Meget bedre er at give det Manuskript til Hirsch ‒ som fra December af gennem Sæsonen kan trykke ét om Maaneden.

Vi talte allerede derom ifjor. Sig ham, Brev III er Fyrstinde Metternich; IV I »Komtesse-Stuen«; V »en Operaloge«. Saadan noget holder han jo af. Jeg haaber, De faar Danserinden anbragt nogetsteds ‒ ialfald i »Lesehalle«.

Fru Menter spiller her i December. Send mig endelig et Exemplar af »Sofie Menter bei Europas Höfen«.

Endnu en Gang Tak.

Deres hengivne

H de B.

Skriv mig paa et Kort, om De bringer »W-Gesellch:« til Hirsch.