Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Onsdag.

Vær ikke vred, kære Red. N ‒ at jeg plager Dem. Det er kun den haarde Nød, som tvinger mig. Hvis De vil gøre mig en stor Tjeneste, da send mig enten Pengene for min Artikel eller Artiklen tilbage, at jeg kan gaa andetsteds hen med den. Syg som jeg er ‒ maa jeg her i dette store fremmede kæmpe og leve fra Dag til Dag.

Deres

Herman Bang.