Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag.

Kære Peter.

Hermed sender jeg dig en aktuel Artikel: "Tysklands Deficit" , som saa liden den er, har kostet mig meget Arbeide. Kunde den ikke som virkelig Aktualitet – men for Jer eksisterer ingen Aktualitet hinsides Valbybakke; frygteligt vil Kanoner og sociale Storme vække Jer en skøn Dag – gaa paa strax paa Tirsdag? Desuden som Pendant til "Deficit": "Rustning og Fæstning" , et lille Tendensstykke af "Echo"; samt Mosaik. Naar jeg arbeidede i en noget inderligere og mere organisk Forbindelse med den ærede Redaktion, kunde jeg maaske paa et og andet Punkt endnu yde ret god Assistance – men det er for løst nu. Enfin – det er jo mig det samme. Jeg læser "Politiken" fra Hovedet til Halen og siger til mig selv, at det er en fortræffelig Avis og ikke – mit Ideal af en Avis. Men, Herre, min Fader – hvor naar vi Idealet.

Din

Herman.