Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag Mandag.

Kære Peter.

Jeg beder dig for en Gangs Skyld om noget, som falder dig saare svært: om at være i en Smaating meget energisk.

Sagen er: Schou er syg og for tre Sendinger "Bernhard" har jeg ikke sét Penge; Finland var beregnet for Nov: og er udeblevet; Neergaard kasserede en Artikel à 100 Kroner og – "Politiken" tog for sin Part 60 Kroner. Det var Maaneden – med en Indtægt af 120 Gylden. Ikke destomindre har jeg holdt ud til nu.

Men nu beder jeg dig og vil blive en Smule skuffet, hvis du ikke "tager dig sammen": sørge for at mine faa Skillinger fra "Polit" sendes mig med Posten den første – hvilket er Onsdag, Modtagelsesdag af dette.

Hvis du nu bærer dig saaledes ad: at du gaar ind til Hr. Witsch. og beder ham med dit kønne Smil sende mig disse faa Penge – da faar jeg dem sendt om ti Dage. Men hvis du siger: "Jeg vil vente et Kvartér" – hvis du skænker mig dette Kvartér – "til Bangs Konto er gjort op, og saa vil jeg selv, naar jeg gaar hjem, bringe Pengene ind paa Posten".

Naar du da gør det og skriver tydeligt Adressen:

Balbingasse

Weinberge

Prag.

– da vil jeg Fredag igen kunne spise meget bedre end i de siste Dage.

Vil du kunne bringe det istand? Og ikke om otte Dage skrive saadan noget som: "Jeg har hver Dag o:s:v: ... men overfor sligt bliver man sløv". Ti Tingen lader sig just udføre saadan som jeg nu har sagt. Og det har været en slem Tid.

Din

Herman.