Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. 8.

Kære Peter.

Hermed en Artikel "Alliancer". Jeg indsér vel, at den er meget imod denne "Henriks" – Gud tage ham til sig, før han ved sine "rare" og sikkert slugte, men sørgeligt ukloge Artikler har gjort for megen Fortræd! – Anskuelser. Men det faar ikke nytte. Jeg har skrevet den om tre Gange – og endda rettet i dette.

Alle Blade her taler om "Danmarks Holdning". Jeg gyser ved Tanken om denne Uforstand.

Din

Herman.

Borchsenius' "Noach Ark" med mig i Halen paa Aage Vang og Carl Møller – glædede mig saare. Jeg betaler ret dyrt min "Stilling" i "Politiken". "Rosmersholm " skuffede mig dybt. Jeg forstaar ikke Helheden og tror det næppe virksomt paa Teatret.

"Hvide Heste" og "hvide Uldsjaler" er for min bugkrybende Tanke for dybsindige Ting. Ida Aalberg var – hvor "skruet" hun saa er blevet den bedste Rebekka West – hun er saadan ... Ja – naar der blot ikke var saameget med "hvide" Heste paa "Rosmersholm" – men, som sagt, dét gaar mig for højt.

Til "Tilskueren" har jeg skrevet en Artikel om: – – – I.P. – – Esmann – dig – og Stuckenberg!

Jeg holder Livet i Jer – Børn. Jeg har skrevet, at Es og du havde naaet Mesterskabet.

Om E. Skram i siste Hefte af "Tilskueren" har mig med, da gør mig den Tjeneste at sende mig det Hefte?

Men du gør det saamæn ikke, Don – "Tizians Søn ".

Til Schou havde jeg skrevet et langt Brev, som synes at have gjort stærkt Indtryk paa ham.

Men – hvad hjælper det?

Mit Humør er rædsomt.