Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Peter.

Vær ikke vred over, at jeg plager dig. Men det tyske Blad – som har anskaffet Billede til Wolter – lader mig ikke Ro. Var det ikke muligt at jeg, naar du lod Artiklen sætte, kunde faa omgaaende et Aftryk af Værket?? I en Konvolut. Vær saa rar.

Klands Bog er vist "smuk". B' Anmeldelse lod mig ane, at "Digteren" vel havde skrevet et Mesterværk men at man dog maatte tilstaa o:s:v:, o:s:v:

Fru Ottesen sendte mig et "Dagblads" Udklip. At jeg vilde kunne – "maaske" – udvikle mig til en "læselig Forfatter" – var mig overraskende. Den Aften skar jeg "Fædras" siste Del op og læste. Hvor man har været uretfærdig mod den Bog. Hvis den nogensinde falder dig i Hænderne – vil du blive slaaet deraf som jeg.

"Ved Veien" læste jeg idag om i et tysk Literaturblad. Man saml: mig med Turgénjew og Keller. Aa ja – sagde Lænkehunden, der var Barsel i Gaarden og de gav den Lammefricassée.

Jeg glædede mig meget over dine Anmeldelser af de kvindelige, literære Haandarbeider. Hils Esmann og sig, at han kunde en Gang i Anledning af det nye Aar overkomme at skrive. Hils Frøken B.

Herman.