Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Kære Peter.

Tak for dit Brev. Tak for dit Tilbud – som jeg ikke modtager. Mindre end nogensinde gaar min Lyst mod Støjen og den offenlige Opmærksomhed i København. Maaske er jeg her ikke lykkelig – men jeg er idetmindste ubegloet.

Jeg har været meget syg denne Gang. Men det er nu bedre. Hermed min første Artikel. Den gaar ind i Rækken af Eders – stærkt "holdte" Agitationsskrig. Jeg skal sende saamange, jeg kan. Ti paa dette Punkt maa der kunne vindes Hjerter og Stemmer.

Saa du gaar nu ind for at passe Syge? Rart vil det jo næppe blive – før det er overstaaet. Da vil du med Smil tænke paa de andres "overstandne Besværligheder" – som du transporterede ud i Potten.

Hils Fru Ottesen. Jeg skriver til hende imorgen. Og hils Hvalpen.

Din

Herman.

Sæt intet Mærke under disse Artikler.