Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Om et Par af disse Noter (NB'erne) vilde jeg have skrevet Artiklerne. Valgene lod mig fatte mig i denne Korthed ...... Nu maa "Redaktør" Knutzon forbarme sig.

Eders Tone i Valgkampagnen er mig, kære Don, saa fremmed, at jeg synes jeg maatte blive som en Hund i Kegler. Dog sender jeg i Ugen to Artikler.

Din

Herman.