Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Kære Peter.

Jeg burde maaske opgive mine Attaker paa "Redaktør" Knudtzons ufølsomme Hjerte. Men paa den anden Side vælger jeg altid Ting, som enten berører dansk i Tyskland; eller kunde være Vink for Teaterdirektørerne; eller synes mig morsomme ....

Og saa bevarer jeg altid – Haabet om denne Gang at røre Hr. Knudtzon.

Din

Herman.