Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Lørdag.

Kære Paul L.

Under min Sygdom har jeg læst mange polske Bøger. Af dem, jeg har læst, tror jeg, at Krazsewskis: »Morituri« vilde blive beundret og forgudet af alle Tasker.

Og Manden har jo ‒ horribile dictu ‒ et uhyre Navn.

Vil De læse Bogen (Reclam .)?

Jeg har været meget syg. Jeg vilde oversætte den for 15 Kr. pr. Ark.

H. de B.