Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. 20.1.87.

Det vil maaske meget undre Dem, Hr. Dr., at modtage disse Linjer fra mig, saa meget mere som Sygdom lader mig overspringe alle Formler og sige Sagen meget kort.

Tingen er denne: Frøken Frederike Bognár, der vel uomstridt ved Siden af Wolter tør ansés for det ganske Tysklands genialeste Aktrice ‒ vil her til sin Benefice spille »Gengangere (Fru Alving), og, om det lykkes her, gøre Turné med Dramet. Ibsens Tilladelse til Beneficen haves. Nu var det, jeg, for Værkets Skyld, vilde spørge, om De ikke skulde have en ældre Omtale af Stykket, som De vilde sende mig for at den kunde blive oversat her og trykt i det første Blad for at forberede Publikum. Jeg er overbevist om, at De, om de har nogen Artikel, gerne skænker Værket Støtten af Deres store Navn.

Ialfald vil De ikke vredes over, at jeg er fremkommen med Anmodningen.

Deres ærbødige

Herman Bang.

Prag. Weinberge

Balbingasse 192.