Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Midt under Valgets frygteligste Tummel Prosit, Don – kommer jeg med Bøn om ved Hjælp af denne ret interessante "aktuelle" Artikel at – redde mig 8 Kroner i Numret paa Mandag!! Denne Maaned er saare mager for Gasen.

Og du – begynder Søndag din Potte-Gang ? Ulykkelige, hvad skal der blive af dine Hænder.

Herman.