Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. 22.1.87.

Min kære Peter.

Igen en Fest, hvor vi er langt fra hinanden. Men gode Ønsker om saa slideligt Aar, om faa Kolerinetilfælde paa Garnisonshospitalet, om "Kommen igennem" uden altfor mange pekuniære Viderværdigheder – om al Vækst til hvad du ønsker, de vil være hos dig.

Og send ogsaa du, min Ven, en venlig Tanke

til Din

Herman.