Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag 31.1.87.

Jeg takker, Hr. Dr., meget for den sendte Artikel.

Saasnart den er oversat ‒ hvad skal ske med al Omhu og med Bevarelse af al Sammenhæng ‒ skal jeg tilbagesende Udklippet. En frygtelig Legion af Uforstaaende huserer i denne Tid Spalte op og Spalte ned om »Gengangere«, og jeg haaber, at Artiklen fra Dem skal bidrage til at bringe Klarhed. Sikkert vil den gøre Nytte.

Endnu en Gang Tak.

Ærbødigst

Herman Bang.