Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. 9.2.87.

Kære Kammerraad.

Jeg sender Dem hermed »Gatshina og dets Beboere« I. Jeg har skrevet Artiklen saaledes, at der meddeles tilstrækkelig meget strax i I ‒ der bliver tre Art: af denne Længde ‒ og saaledes, at hele Formen ikke minder det mindste om »Indiskrete Breve«. Bring den saa til Hirsch.

Jeg behøver vel ikke at sige Dem, at jeg skriver disse »Gatshinaer« for Pengenes Skyld. Jeg er snart ret fortvivlet over at maatte pantsætte Klæder.

Deres Ven

H de B.