Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Fredag Aften

Kære Peter.

Jeg véd ikke, om du er paa Kontoret. Hermed en ret grinagtig Artikel, som vil føde "Kandestøberier" ved nogle Middagsborde. Jeg vilde lyve frygteligt, om jeg sagde, at jeg "behagedes" i dine "Aagerkarle" og "Mørke Huse" – som er fortræffelig gjorte men – som er saare nær ved at være Sensationens siste "Vejr" i Lungerne. Tab hellere 500 Abonnenter strax – og have vedblivende 8000 om 6 Aar.

Indlagte modtog jeg idag fra Expeditionen (eller rettere igaar Aftes) hele Dagen har jeg saa ventet paa de velsagtens afsendte 41 Kr: – men de er ikke kommet indtil nu Aften. Vil du, da dette hidtil aldrig er forekommet, spørge i Expedit: – om Pengene er afsendt eller nej – jeg gør det selv.

Din

Herman.

Flyttet er jeg ikke. Da jeg til nu – den 11! – ikke har set en Øres Indtægt.