Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. 24.2.87.

Kære Hr. Jørgensen.

Jeg véd sandelig ikke, om De vil kunne benytte medfølgende. Men hver Gang, jeg skal skrive noget, der skulde være Biografi, skriver jeg regelmæssigt de græsseligste Ting.

Ialfald har jeg nu skrevet dette sammen. Vil De hilse Deres Fader og Fætter Thorvald saa mange Gange ‒ for De maa da vist være »den« Jørgensen.

Hils »Samfundet« fra en landflygtig Søn ‒

Herman Bang.