Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Mandag.

Kære Kammerraad.

Tak for Pengene. Det er et stift Stykke med Dem som gammel Medarbeider, gjort af »Lesehalle«. Til Levysohn skriver jeg idag. Ogsaa til Hirsch, at et »alle Rechte vorbehalten« maa staa paa hver Stump af mig, der trykkes: nu oversætter billige Blade i Skandinavien mig hver anden Dag. Min Agent i København er fortvivlet.

Saa glad jeg ogsaa var, kære Kammerraad, over Pengene og Kortet, vilde et Brev dog unægteligt være mig saare kært.

Hvad skal nu ske med »Kolleger« hos Hirsch? De maa sige ham, at Sagen er den, at Tingene ligger saalænge i »Familiebladet« at jeg maa anvende Manuskriptet i Skandinavien. Il med »den gamle Danserinde«.

Hvordan staar Fædra? Hvad mener De om »Stille Geschichten«?

Hils Deres Kone saamange Gange.

Deres Ven

H. de B.