Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. 19.4.87.

Kære Kammerraad.

Jeg er nu begyndt at skrive igen ‒ men kun saa smaat. Dog skal jeg skrive denne Norge-Artikel allersnarest muligt.

Tak for Pengene.

Aa ‒ med mine Indtægter er det grueligt.

I forrige Uge fik jeg intet Fædra-Hefte. Hvordan er det gaaet til?

Hils Deres Kone saa mange Gange.

»Reformversuche« glædede mig meget.

Deres hengivne

Herman Bang.